Školský internát

pri Spojenej škole
na Rosinskej ceste 4
Žilina

fotka

Cenník

Ubytovanie

  • žiaci stredných škôl – 23 € / mesiac
  • študenti vysokých škôl – 46 € / mesiac
  • návšteva – 8,50 € / noc
  • IBAN - SK40 8180 0000 0070 0048 4414

Strava

Na základe VZN č. 50/2018 ŽSK, čl. VII., ods. 3 určujem výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni v termíne od 1. októbra 2018 nasledovne:

  • 0,30 Eur / odobraté hlavné jedlo ( obed, večera ) 
  • 0,00 Eur / odobraté doplnkové jedlo ( raňajky )

Žiaci ubytovaní v ŠI:

  • raňajky – 0,72 €
  • obed    – 1,56 €
  • večera – 1,23 €
  • IBAN - SK65 8180 0000 0070 0048 4449

Jedálniček – http://sportgymza.edupage.org/text4/.

© 2021, DATACOMDK, xhtml, css