Školský internát

pri Spojenej škole
na Rosinskej ceste 4
Žilina

fotka

Cenník

Ubytovanie

  • žiaci stredných škôl – 23 € / mesiac
  • študenti vysokých škôl – 46 € / mesiac
  • návšteva – 8,50 € / noc
  • IBAN - SK40 8180 0000 0070 0048 4414

Strava

Žiaci ubytovaní v ŠI:

  • raňajky – 0,71 €
  • obed    – 1,19 €
  • večera – 0,90 €
  • IBAN - SK65 8180 0000 0070 0048 4449

Jedálniček – http://sportgymza.edupage.org/text4/.

© 2018, DATACOMDK, xhtml, css