Školský internát

pri Spojenej škole
na Rosinskej ceste 4
Žilina

fotka

Organizačná štruktúra pracovníkov

Vedenie školského internátu:

PaedDr. Peter Hruška – riaditeľ Spojenej školy
Mgr. Emília Berešíková – zástupkyňa riaditeľky pre ŠI


Pedagogickí zamestnanci ŠI:

Mgr. Zuzana Pastorková - vychovávateľka
Mgr. Erika Pilátová - vychovávateľka
Mgr. Monika Oravcová - vychovávateľka 
Mgr. Katarína Berníková - vychovávateľka
Mgr. Anna Mináriková - vychovávateľka
Mgr. Mária Muriňová - vychovávateľka
Mgr. Terézia Kardošová - vychovávateľka
Bc. Gabriela Martinková - vychovávateľka
p.    Renáta Kokošíková - vychovávateľka
Ing.   Mária Rejchrtová - vychovávateľka  

Nepedagogickí zamestnanci ŠI:

p. Anna Vojteková - ranná služba
p. Milena Smolková - pomocná vychovávateľka
p. Pavol Hlaváč - pomocný vychovávateľ
p. Božena Krajčiová - pomocná vychovávateľka

Prevádzkoví zamestnanci ŠI:

p.Marie Čechová – hospodárka ŠI

Vrátnica: p. Jurovcová, p. Andelová, p. Karšayová, p. Hauserová  
Údržbár: p. Ján Katrena
Upratovačky: p. Jarošová, p. Šandorová, p. Škulcová

© 2021, DATACOMDK, xhtml, css