Školský internát

pri Spojenej škole
na Rosinskej ceste 4
Žilina

fotka

Organizačná štruktúra pracovníkov

Vedenie školského internátu:

Ing. Mária Wienerová – riaditeľka Spojenej školy
PaedDr. Katarína Moravcová – zástupkyňa riaditeľky pre ŠI


Pedagogickí zamestnanci ŠI:

Mgr. Emília Berešíková - hlavná vychovávateľka

Mgr. Erika Pilátová - vychovávateľka
Mgr. Zuzana Pastorková - vychovávateľka 
Mgr. Anna Mináriková - vychovávateľka
Bc.  Gabriela Martinková - vychovávateľka
Mgr. Katarína Berníková - vychovávateľka
p.      Renáta Kokošíková - vychovávateľka
Mgr. Monika Paškevičová - vychovávateľka

Mgr. Terézia Kardošová - vychovávateľka
Ing.   Mária Rejchrtová - vychovávateľka  

Nepedagogickí zamestnanci ŠI:

p. Anna Vojteková - ranná služba

p. Milena Smolková – pomocná vychovávateľka
p. Marta Milová – pomocná vychovávateľka 

p. Božena Krajčiová - pomocná vychovávateľka

 

Prevádzkoví zamestnanci ŠI:

p.Marie Čechová – hospodárka ŠI
p.Gabriela Tomášová – kumulovaná funkcia
Vrátnica: p.Jurovcová, p.Andelová, p.Karšayová  
Údržbár: p.Ján Katrena
Upratovačky: p.Krebesová, p.Mikulová, p.Škulcová

© 2019, DATACOMDK, xhtml, css