Školský internát

pri Spojenej škole
na Rosinskej ceste 4
Žilina

fotka

Kontakt

Školský internát pri Spojenej škole na Rosinskej ceste č. 4
010 08 Žilina

Riaditeľka SŠ - Ing. Mária Wienerová

  • tel.č. : 0907 849 465
  • e-mail : maria.wienerova@spojenasosza.sk

Zástupkyňa riaditeľky SŠ pre ŠI - PaedDr. Katarína Moravcová
  • tel.č. : 0918 370 885
  • e-mail : katarina.moravcova@vuczilina.sk

Vrátnica
  • tel.č. : 0918 370 886

Vedúca školskej jedálne
  • tel.č. : 0918 370 887www: http://www.dmza.sk
e-mail: info@dmza.sk


Zriaďovateľ - Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva

Komenského 48, 011 09 Žilina
tel: 041/ 5032 209
www: http://www.zask.sk

© 2019, DATACOMDK, xhtml, css