Školský internát

pri Spojenej škole
na Rosinskej ceste 4
Žilina

fotka

Kontakt

Školský internát pri Spojenej škole na Rosinskej ceste č. 4
010 08 Žilina

Riaditeľ SŠ - PaedDr. Peter Hruška

  • tel.č. : 0907 849 466
  • e-mail : peter.hruska@spojenasosza.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľky SŠ pre ŠI - Mgr. Emília Berešíková
  • tel.č. : 0918 370 885
  • e-mail : 

Vrátnica
  • tel.č. : 0918 370 886

Vedúca školskej jedálne
  • tel.č. : 0918 370 887www: http://www.dmza.sk
e-mail: info@dmza.sk


Zriaďovateľ - Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva

Komenského 48, 011 09 Žilina
tel: 041/ 5032 209
www: http://www.zask.sk

© 2021, DATACOMDK, xhtml, css